Vybereme Vám nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a zemního plynu, na míru Vašim potřebám. Zdarma a s garancí úspory.

Klienti šetří díky našemu výběru až 30 % z ceny komodity.

Co získáte:

 

 • Levnější cenu energií
 • Analýzu odběrného místa
 • Smlouvu na míru Vašim potřebám
 • Energetického poradce ZDARMA
 • Službu z pohodlí domova
 • Informace o trhu s energiemi

Jak to děláme

Zastupujeme tisíce klientů měsíčně, analyzujeme jejich individuální potřeby a specifikace odběrných míst, poté realizujeme výběr dodavatele. Vytváříme tlak na dodavatele a dosahujeme pro zákazníky velmi zajímavých cen, které by jako jednotlivci získali jen s těží.

Jsme Vašimi průvodci trhem energií v době, kdy je běžný člověk zahlcen informacemi a nabídkami, ve kterých je těžké se zorientovat.

Zúročujeme letité zkušenosti v energetice a při naší činnosti spolupracujeme s ověřenými dodavateli energií s cílem zajistit Vám lepší podmínky a ceny, než jaké Vám poskytuje stávající dodavatel. Umíme zkontrolovat smlouvy a pohlídat drobnosti, kterých si ve smlouvách běžný spotřebitel nevšimne. Jsme Vaší oporou v době nejistých smluvních podmínek, proměnlivých a zavádějících nabídek.

Náš tým energetických specialistů Vám pomůže s vhodným nastavením smluv, se změnou distribuční sazby, nebo hodnoty jističe. Všechny tyto aspekty odběru ovlivňují konečnou cenu, kterou za dodávky energií platíte.

Proces výběrového řízení

 1. Sdružíme tisíce zájemců měsíčně
 2. Analyzujeme vyúčtování a stávající smlouvy klienta
 3. Roztřídíme klienty do skupiny dle spotřeby, distribuční sazby a dalších specifických charakteristik jednotlivých odběrů
 4. Oslovíme dodavatele s konkrétní specifikací a s nabídkou velkého počtu klientů
 5. Zkontrolujeme jednotlivé nabídky dodavatelů
 6. Vybereme nejvhodnější nabídku
 7. Oznámíme Vám vybraného dodavatele a úsporu
 8. Doručíme Vám nové smlouvy

Naše ceny

Elektrická energie

Distribuční sazba

Cena dosažená v minulém
měsíci VT (Kč / MWh)

Cena dosažená v minulém
měsíci NT (Kč / Mwh)

Stálý měsíční plat

D01d

1074,00 Kč

92,00 Kč

D02d

1074,00 Kč

92,00 Kč

D25d

1192,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D26d

1192,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D27d

1192,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D35d

1200,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D45d

1200,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D56d

1200,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D57d

1200,00 Kč

1000,00 Kč

92,00 Kč

D61d

1250,00 Kč

950,00 Kč

92,00 Kč

Zemní plyn

Spotřeba KWh/rok

Cena dosažená pro klienty
v minulém měsíci (Kč / MWh)

Stálý měsíční plat

do 1890

 656,00 Kč

 92,00 Kč

nad 1890 do 7560

 552,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 7560 do 15 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 15 000 do 20 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

nad 20 000 do 25 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 25 000 do 30 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 30 000 do 35 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 35 000 do 40 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

nad 40 000 do 45 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 45 000 do 50 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 50 000 do 55 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

 nad 55 000 do 63 000

 550,00 Kč

 92,00 Kč

Reference

Často kladené otázky

Pak se pro Vás nic nemění. Ověříte si, že máte podmínky a ceny dobře nastaveny. Oznámíme Vám výsledky a vy zůstáváte u stávajícího dodavatele.

Vzhledem k individuálnímu charakteru našich výběrových řízení oslovujeme všechny dodavatele na trhu, kteří splňují podmínky pro daný balík klientů.

Účast je zcela ZDARMA. Naše služba je hrazena z předem stanoveného poplatku za účast ve výběrovém řízení.

Službu může využít úplně každý. Nezáleží na tom, jestli jste fyzická osoba, OSVČ, nebo právnická osoba. Naše služba je určena všem, bez rozdílu. Pouze musíte držitelem platné smlouvy k odběrnému místu dodávky elektřiny, nebo plynu.

Vždy čekáme, až nashromáždíme dostatečný počet klientů. Vzhledem k velkému zájmu klientů děláme výběr dodavatele v intervalu jednoho měsíce, kdy je v každém zapojeno několik tisíc klientů.

Energetický trh není volným trhem. Jedná se o regulované tržní prostředí, na které dohlíží státní orgán ERÚ (Energetický regulační úřad). Každý účastník tohoto trhu – dodavatel, musí splnit přísné podmínky a složit vysokou kauci. Poté je mu teprve udělena licence obchodníka s energiemi.

Dodavatel energií ovlivní pouze cenu za 1MWh a stálý měsíční plat. Všechny ostatní položky vyúčtování jsou regulované a určené vyhláškou, kterou vydává jednou ročně ERŮ.

Od liberalizace trhu s energiemi musí distributor energií (ČEZ, Innogy, E.ON, PRE, PP a.s.,) zpřístupnit sítě za rovných podmínek ostatním obchodníkům s elektřinou / plynem. Proto můžete nakupovat komoditní složku za lepších podmínek.

Distributor elekřiny

Je společnost, která se stala držitelem licence na distribuci elektrické energie, která provozuje distribuční soustavu a zajišťuje tak transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti. Jde tedy o transport i údržbu tohoto spojení. Distributora nelze změnit, je dán územní rozlohou.

 

Dodavatel elektřiny

Je na rozdíl od Distributora společnost, od níž kupujete samotnou koncovou silovou elektřinu, coby komoditu. Každý odběratel má právo vybrat si svého dodavatele. Smlouvu lze uzavřít s jakýmkoliv dodavatelem a distributor má povinnost elektřinu přes svou distribuční síť propustit.

Kontaktujte nás